bimeyko
Denizden görünüm
Hoş Geldiniz!

Bugün : 28 Temmuz 2014 Pazartesi


Ana Sayfa
Bimeyko Tarihi
Bimeyko Vaziyet Planı

Yönetime Ait Telefon Numaraları
E-Posta
Havale Hesapları
Posta adresi
Karayolu Ulaşımı

Haziran 2014 İş Bankası Ödemeleri
2014 Genel Kurul
Bilanço Tablosu(2014)
Borç Sorgulaması
Aylık Grafik Tablosu

İnşaat Öncesi Yapılması Gereken İşlemler
Tapu İşlemleri
Kanun No : 5711
Sorulara Cevaplar

Pansiyonlar ve Evlerini kiralayanlar
Satmak İsteyenler
Almak İsteyenler
Deniz Aracı Almak&Satmak İsteyenler
Minibus ZamanlarıMesaj Oku
Mesaj Yaz
Malik Bilgilerini Gir

 
Değerli Bimeyko Malikleri Ve Konuçta yaşayanlar Bir yıldan uzun süredir emek harcayarak ve Bimeyko Eğitim Sanat Spor Turizm Derneğinin maddi gücüyle Bimeyko Sahilimize 24 Temmuz 2014 günü Mavi Bayrağımızı kazandırdık.İlgili habere Besst-Dersayfasından ulaşabilirsiniz.

Değerli Maliklerimiz
Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi ve BESST-DER olarak 29.07.2014 Salı günü ( Bayramın 2. günü )saat:11:00 'de sosyal tesis binamızda toplu bayramlaşma töreni yapılacaktır.Tüm üyelerimize saygıyla duyrulur.

Değerli Maliklerimiz
Sizin de bildiğiniz ve takdir edeceğiniz gibi amacımıza ulaşmak ve hak ettiğimiz huzura kavuşmak için yaptığımız eylem planında aşağıda gösterilen nedenlerden dolayı giderlere katkı paylarınızın ve kullanma suyu bedellerinizin en kısa zamanda Çandarlı Ziraat Bankası Şubesi Şube Kodu: 2514 Hesap No: 672166085001 nolu Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi hesabına yatırmanızı önemle rica ederiz.
1)Sosyal Tesis ve idari binamızın emlak vergileri 15.842,43 TL ödenmiş olup Makbuz1 ve Makbuz2 tıklayın
2)Su patlaklarının biran önce yapılması
3)Çalışan 2 personelimizin maaş ve SGK primlerinin yatırılması
4)İşten çıkarılan 1 personelimizin kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi
5)Ana arterlerin bakım ve onarımının yapılması
6)Su kuyularının elektrik giderlerinin ödenmesi ve bakımlarının yapılması
7)Genel Giderlerin karşılanması(telefon ,benzin ,kırtasiye giderleri,büro malzemelerinin bakım ve onarımının yapılması vs.)
Saygılarımızla
Not: Yönetim binamızda bulunan bilgisayarımız ,evrak ve belgelerimiz İşletme Kooperatifi tarafından gasp edildiğinden su saati ile ilgili endeks okuma imkanımız yoktur. Bu nedenle biz yönetim olarak hukuk dışına çıkmamayı özen gösteriyoruz. Üyelerimizden geçen yıl yatırdıkları su parası kadar avansı banka hesabına yatırmalarını önemle rica ederiz. Hesaplamalar daha sonra yapılacak ve düzeltilecektir.

Ödemeleriniz için banka hesabı değişmiş olup aşağıya yazılmıştır. Bundan böyle sadece bu hesap kullanılacaktır. Para yatıran sayın maliklerin Ad, Soyad yanında Ada ve Parsel numaralarını ve katılım payı / Su abone / Su bedeli şeklinde açıklamalar kısmına yazdırmaları isim benzerlikleri nedeniyle karışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir.
EFT Havalelerde artık IBAN numarası kullanılacaktır.

Ziraat Bankası Çandarlı Şubesinde
Hesap İsmi..............:Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi
Şube Kodu...............:2514
Hesap No.................:67216608-5001
IBAN Numarası : TR640001002514672166085001

Sayın Malik,
Bimeyko Toplu Yapı Bağımsız Bölüm ve Arsa malikleri Kurulu toplantısı 29 Haziran 2014 günü saat 11:00'da Sosyal Tesiste yapılmıştır.
Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenmiş olup Duyurular kısmında açıklanmıştır.

MEDENİ KANUNA DAİR YASALLIĞIMIZLA İLGİLİ KANUN MADDELERİ AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR.

Kmk 34 madde: kat malikleri gayrimenkul un yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazsa. O gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince kat maliklerinin birinin müracaatı üzerine ve mümkünse ve diğerleri de dinlendikten sonra bir yönetici atanır. Bu yönetici ayrıca kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Kmk 73 madde : yönetim planında toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar bu kurulun görevini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir. Bu taktirde yönetim planında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir ve geçici yönetimin süresi toplu yapı yönetim kurulu oluşuncaya kadardır.

KMK 9 MADDE: KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLAR, MEDENİ KANUN VE İLGİLİ DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KARARA BAĞLANIR.

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukukta buna PAYLI MÜLKİYET DENİR

Madde 688: paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.

Başka türlü belirlenmedikçe paylar eşit sayılır.

Madde 689: Paydaşlar paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğini ve değerinin korunması için ve zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek.

Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak.

MADDE 690: paydaşlardan her biri olağan yönetim işleri yapmaya, paydaşlar çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetki ile ilgili farklı düzenlemeler getirebilir.

KONUYU AÇAYIM EMLAK VERGİLERİNİN ÖDENMESİ YOLLARIN YAPILMASI SU KUYULARININ ÇALIŞMASI İÇİN ORTAKLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇI ARAYA GELEREK BU MASRAFLARI YAPABİLİR SONRADA ORTAKLARDAN BUNLARI TALEP EDEBİLİR …

MADDE 691: bu madde özetle : olağan yönetim sınırlarını aşan paylı malın değerinin korunması için gerekli bakım ve onarım işlerinde çoğunluk aranır. Gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan kayyım atanabilir.

MADDE 695: yararlanma kullanma ve yönetime ilişkin konularda sonradan paydaş olan veya pay üzerinde ayni hak kazananları bağlaması için TAPU KÜTÜGÜNE şerh edilmesi gerekir.

KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN paylı mülkiyet üzerinde hiçbir yasal hakkı yoktur ve tapuda üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü bulunmamaktadır.

SONUÇ: KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA VE MEDENİ HUKUKA GÖRE HUKUKSUZLUK SÖZ KONUSU DEGİLDİR AMA HUZURSUZLUK SÖZ KONUSUDUR.SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN YETKİSİZLİĞİ HAKKINDAKİ KANUN MADDELERİ

Site işletme kooperatifleri mülkiyeti devredilmemiş gayrimenkulleri var ise bunları işletme görevini yüklenebilir , kat malikleri kuruluna katılabilir sahibi olduğu bağımsız bölüm kadar oy hakkı vardır.

Site işletme kooperatifi bir sözleşme veya işletme kooperatifi ortaklar kurulu kararı ile yönetime talip olamaz. Kooperatifin yönetimi üstlenebilmesi için KAT MALİKLERİ KURULUNCA SEÇİLMESİ GEREKİR.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve ek 5711 sayılı kanun madde :69 da ortaklar kurulunun 4/5 oranı istemektedir.

Sanayi ve ticaret bakanlığı

1163 sayılı kooperatifler kanununa dair tebliğ

Tebliğ no: 2004/ 1

Resmi gazete tarih: 22/10/2004

Resmi gazete No: 25621

2 cimadde:İşletme kooperatifine dönüşen konut (arsa) yapı kooperatifinin ana sözleşmesi hükümleri kapsamında 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmesi mümkün olabilecektir.

Yani anlaşılacağı üzere hep karşımıza 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda istenen KAT MALİKLERİ KURULUNUN 4/5 ORANI ÇIKIYOR..


1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUN 86 MADDESİ UYARINCA TEBLİĞ 0LUNUR.

Ticaret bakanlığı benim koyduğum kurallara uyun diyor .

86 maddeye aykırı davranmak görevi kötüye kullanma suçudur. Ve kooperatifler kanunun madde 62 : işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi yargılanırlar diyor.

SİTE İŞLETME KOPERATİFİNİN ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELER

6-madde: 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenir (okuyun)

EVET KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE YETKİ VERİLİR YANİ 2422 ÜYENİN 4/5 YANİ 1.938 ÜYENİN BİR ARAYA GELEREK KOOPERATİFE YETKİ VERİLMESİ GEREKİR.

2 ci bendi: mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerini 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre işletir. Kiraya verebilir bakım ve onarım yapar.

KOOPERATİFİN MÜLKİYETİNDE BÖYLE BİR EMLAK YOKTUR……

BU NEDENLE KOOPERATİFİN TOPLU YAPIYI YÖNETECEK HUKUKİ BİR DAYANAGI VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLEMLER YASAL DEGİLDİR.

KOOPERATİFLER GENEL OLARAK VERGİ MÜKELLEFİDİRLER ( NAKLİYE VE TÜKETİM HARİÇ)

SAYGILARIMIZLA30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Çandarlı Belediyesi kapanmıştır. Bu nedenle emlak vergisi Dikili belediyesine ödenecektir.Belediyenin internet sitesi;
http://www.izmir-dikili.bel.tr
Ödemelerinizi site üzerinden yapabileceğiniz gibi aşağıdaki hesaplara gönderebilir, telefon ile bilgi alabilirsiniz. Dikili Belediyesi Posta Çeki: 233234
Halk Bankası IBAN NUMARASI:TR050001200972200007000001
Tel: 0232. 671 40 20 – 0232. 671 40 56 – 0232.671 29 82

Sayın bimeyko malikleri, bugün bimeyko tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir gurup 15 kişi kadar işletme kooperatifi yöneticisi ve ortağı öğlen saatlerinde yönetim binamıza girerek çalışmakta olan bir bayan memurumuzu taciz etmişler, demir kapıların kilitlerini değiştirmişlerdir. Memurumuz bilgisayarı kapatmış ancak özel bilgilerinizin olduğu bu bilgisayarı çalıştırarak bilgilere erişmişlerdir. bu durumu da bir tutanakla tesbit etmişlerdir. Yönetim ve denetim kurulu olarak haber alır almaz yönetim binamıza gittik. Jandarmayı davet ettik. Açılan davalara rağmen işletme kooperatifi yöneticilerinin yapmış olduklar tecavüzü belgeledik ve suç duyurusunda bulunduk. Sinsi bir şekilde bayram tatilini fırsat sayarak bu tecavüzü gerçekleştirmeleri ve adaletçe verilecek kararı beklememeleri aynı zamanda mahkemeye de bir saygısızlıktır. Biz herşeye rağmen adalete olan inancımızla hakkımızı savunacağız. Şu an yönetim binası anahtarı kooperatif yetkililerinin elindedir, memurumuzun çalışmasına müsaade etmemektedirler, karar defteri, dosyalar yazışmalar harcama faturaları gibi belgeler ve özel bilgileriniz onların elindedir. Hepinizin şikayet hakkı vardır ve Türkiyenin neresinde olursanız olun bu hakkı kullanabilirsiniz. Denetim kurulu üyeniz olarak keyfiyeti bilgilerinize sunarım.

Sayın Malikler yönetim binasında 80 metre (20 metrelik 4 adet), 845 adadaki yeşil alan içerisinde bulunan yangın dolabında 100 metre(20 metrelik 5 adet) yangın hortumu bulunmaktadır.Herhangi bir yangın tehlikesinde bu bölgelerde yangın hortumlarına ulaşabilirsiniz.

Sayın Malikler , Besst-Der hakkındaki şikayetler ve dava sonucu derneğin sitesinden okunabilir. Okumak için tıklayınız.

Sayın Malikler, Kredi kartıyla yapmış olduğunuz ödemelerde komisyon alınmadığı için,İş Bankası tarafından hesabımıza paranın aktarılması 35-45 gün içinde gerçekleşmektedir.Borç sorgulaması yaparken bu hususun dikkate alınması rica olunur.

Sayın Malikler , Borç sorgulamalarınızı yaparken kullanmış olduğumuz programdan dolayı yatırmış olduğunuz katılım payı ödemeleri bir sonraki ayın başında web adresimizde güncellenmektedir.Bu sebeple ayın birinde borç hanesinden düşme işlemi gerçekleşmektedir.

Sayın Malikler, Sosyal Tesisteki misafirhanelerle ilgili rezervasyonlarınız için Sayın,R.Memduh YAZGAÇ(05333142023)numarayı arayabilirsiniz.

Bimeykoda arsa veya ev almak isteyenler,lütfen alacağınız arsa/ev ait Katılım payı borcunu telefon ederek yada Katılım payı sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz.Katılım payı sorgulaması için tıklayınız.

Sayın Arsa ve ev Malikleri lütfen bilgilerinizi yandaki bölmede bulunan Malik Bilgilerini Gir linkine tıklayarak girin. Sağlıklı bir veritabanı oluşturmak zorundayız. Ayrıca bilgilerinizde değişiklik oldukça yeniden girin.

Facebook'ta Bimeyko gurubu sizleri bekliyor. Haberleşin, yorumlarınızı ve güzel anılarınızı paylaşın.Yönlenmek için tıklayın
Sayın Malikler , İş Bankası kanalıyla yapmış olduğunuz Katılım payı ödemelerinizde ek bir masraf bedeli ile karşılaşmamanız için ödemelerinizi otomatik ödeme talimatı vererek veya bankamatik üzerinden yapabilirsiniz. Ödemelerinizi ayrıca kredi kartı ile yeni alınan pos cihazı ile yönetim binamızdan yapabilirsiniz.

Veritabanımızda 669 maliğimizin e-mail adresi vardır. Kanunen mail adresleri iletişim adresi olarak kullanılabilmektedir. Son genel kurul kararları mail adresi olanlara elektronik ortamda gönderilmiş ve takriben 535 TL. tasarruf edilmiştir.
Gelişmelerden daha çabuk haberdar olabilmek için mail adreslerinizi lütfen bize bildiriniz. Bu yolla bütçemize de büyük bir katkı sağlayacaksınız.
Mail adreslerinizi üyelik bilgilerini gir linkini tıklayarak bildirebilirsiniz.

Merkez Büro İrtibat Numarası:(534) 383 29 41
Katılım payı ve su ödemeleri ile ilgili olarak program otomatik olarak geciken ödemelerde %5 gecikme zammı ilave etmektedir. Bu nedenle maliklerin Katılım payını her ayın son gününden evvel yatırmaları gerekmektedir. Bir kaç Katılım payı birden gönderen malikler de bu duruma dikkat ederek borç doğmadan evvel Katılım paylarını peşin olarak yatırmalıdırlar.
Ödeme yaparken mutlaka ada ve parsel numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz. Aksi takdirde yapmış olduğunuz ödeme hesabınızda gözükmeyecektir.Maliklerimiz ada parsel numaraları ile kayıtlıdır. Toplu yapıda üyelik sistemi yoktur. Kooperatif üye numaranız bir anlam ifade etmemektedir.


Tarih : 24 Temmuz 2014 Perşembe
Hit : 542

*İdare Girişi*