bimeyko
Denizden görünüm
Hoş Geldiniz!

Bugün : 25 Mayıs 2016 Çarşamba


Yılbaşı Kutlaması
Ana Sayfa
BTYY Kuruluşu(ÖNEMLİ)
Mavi Bayrak Çalışmaları ( Yeni)
Yapılan Çalışmalar (Yeni)
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
İZSU
Manzara Resimleri
Bimeyko Tarihi
YETKİ BELGESİ
Bimeyko Vaziyet Planı

Bimeyko Numarataj Bilgileri
Personel Mesai Saatleri ve Telefon Numaraları
Yönetime Ait Telefon Numaraları
E-Posta
Havale Hesapları
Posta adresi
Karayolu Ulaşımı

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Toplantısında Alınan Kararlar
2015 Yılı Emlak Vergileri ( Yeni )
HABERLER
İş Bankası Ödemeleri(Mart 2016)
Bilanço Tablosu ( Nisan 2016 )
Borç Sorgulaması (Yeni)
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

İmar İzni Alma ve İnşaat Yapımı
Tapu İşlemleri
Kanun No : 5711
Sorulara Cevaplar

Denizköy-Çandarlı ve ESHOT Minibüs Saatleri(Yeni)
Pansiyonlar ve Evlerini kiralayanlar
Satmak İsteyenler
Almak İsteyenler
Deniz Aracı Almak&Satmak İsteyenlerMesaj Oku
Mesaj Yaz
Malik Bilgilerini Gir

 
Sn. Bimeyko Üyeleri
Son zamanlarda sizleri telefonla arayıp arsanızı almak isteyen kişilere itibar etmeyiniz... Bildiğiniz gibi, 11/10/2013 tarihinde teşekkül oluşturarak, ellerinde bir mahkeme kararı yokken, Yönetim binamızı cebren işgal ederek, bina içindeki evrak, belge, envanter ve bilgisayarımıza haksız ve hukuksuz bir şekilde el koyanlar, bina kapı kilitlerini de değiştirerek asıl hak sahibi olan üyelerin ve bizlerin kullanımını engellemişlerdir. Gasp ettikleri bilgisayarımızın içinde sizlerin bilgilerine de ulaşmışlardır. Sizlere tanımadığınız kişilerden gelen telefonlar hep bu haksız ve hukuksuz yapılan işgalin neticesinde gelişmiştir. Bunu yapan kişilerin niyetleri açık seçik bellidir. Bimeykoda, birliği, barışı ve huzur ortamını bozmaktır. Bunu yapan veya yaptıran kişileri iyi tanıyın, bu kişiler iyi niyetli değillerdir. Böyle tanımadığınız gelen telefonlar hakkında bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Saygılarımızla
Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi

Üyelerimizin Dikkatine !
İzmir Büyükşehir Belediyesine yol için yapmış olduğumuz müracaatımıza cevap gelmiştir. Bilgilerinize
ULAŞIM YOLUNUN ASFALTLANMA YAZISI için tıklayınız

Sn. Bimeyko Üyeleri
2013 yılından beri yaşananları biliyorsunuz...
S.S. Bimeyko site işletme kooperatifi kurucu ve yöneticilerinin haksız ve hukuksuz yaptıkları fiiller karşısında YASAL olarak haklarımızı ve ortak kullanım alanlarımızı korumak için Dikili Adliyesinde görülen davamızın neticesini sizlere,ve kendilerine bildirmesine rağmen hala bundan ders alamayanlar, Bimeykonun menfaatlerini düşündükleri için Toplumun huzurunu, ahlakını, yapısını bozacak şekilde hareket ederek Dikili Sulh Hukuk Mahkemesinin haklarında vermiş olduğu KARARA itiraz etmişlerdir. Kaos ortamını sürdürüp buradan istifade etmek istiyorlar. Bu kişiler iyi niyetli değillerdir. Bunlar Bimeykoda hiçbir iş yapılmasın sular akmasın, arsa değerleri düşsün, tesisimiz çürüsün kullanılamaz hale gelsin diye uğraşıyorlar. S.S. Bimeyko site işletme kooperatifine yanlışlıkla veya bilmeden üye olan Bimeykolular,bitecek CEZA davalarından sonra Bimeykoya verdikleri ZARAR karşısında'da bunlardan müteselsilen sorumlu olacaksınız, bunu bir kez daha hatırlatayım... Saygılarımızla

Sn. Bimeyko Üyeleri
10.09.2015 tarihinde görülen dava neticesinde, Bimeyko yasal yöneticilerine kavuşmuştur. Sitemiz bundan böyle Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi tarafından yönetilecektir. Saygılarımızla .
GEREKÇELİ KARAR
MAHKEME KARARI için tıklayınız

Değerli Üyelerimiz
Sitemizde oluşabilecek görüntü kirliliklerinin önlenmesi ve çevreye olan hassasiyetin artması için evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlarla ilgili bilgisi olan kişilerin Çandarlı Zabıta Amirliğine 0 232 673 30 35 nolu telefondan bilgi vermeleri rica olunur.

Değerli Üyelerimiz
Sizler adına tapuda kayıtlı olan ortak malların 2015 yılı emlak vergisinin 1. taksit tutarı olan 11.569,55 TL ödemesi yapılmıştır. Ödemenin bir kısmı İş Bankasından ,kalan kısmı da Çandarlı Ziraat Bankası Şubesi Şube Kodu: 2514 Hesap No :672166085001 nolu hesaplarımızdan karşılanmıştır. 2. taksit kasım sonuna kadar ödenecektir.
2015 Yılı Emlak Vergisi Ödemesi tıklayınız
Not:Gerekli bilgi için yönetim kurulunu arayabilirsiniz.

Değerli Üyelerimiz
Bir takım gerek sosyal medya, gerekse diğer iletişim alanlarından sizin bizlere yatırmış olduğunuz katkı payları ile ilgili yalan yanlış bir takım yorumlar yapılmaktadır.Biz sizlerden topladığımız katkı payları ile ilgili olarak her ay yaptığımız harcamaları detaylı olarak bilançomuzda sizlerle paylaşmaktayız. Sizler adına bimeykonun geleceği ile ilgili yapmış olduğumuz hukuk mücadelesindeki giderleri burada yaşayan üyelerimizden gönüllü olarak katkı payları dışında vermiş oldukları desteklerle sürdürmekteyiz.Bu konuda sizlerin bizlere ödemiş olduğu katkı payları kullanılmamaktadır.Bilançomuz dışında diğer bimeykodaki faaliyetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalarımızı www.bimeyko.info ve sosyal medya üzerinden yayınlamaktayız. Detaylı bilgi almak için bizlerle irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz.Saygılarımızla
Değerli Malikler
Katılım payı borç sorgulaması açılmıştır. Gelir ve giderlerimizi sayfamızdan şeffaf bir şekilde apaçık takip edebilirsiniz. Sonsuz saygılar
Değerli Üyelerimiz
Bimeyko sitesi ile ilgili olarak yetki konusundaki gerek bilirkişi raporları ,gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzmir Valiliği İl Müdürlüğü Tebligatı bir dosya halinde ekte yayınlanmıştır.Amacımız sizi bimeykodaki yaşanan bu sorunlar noktasında elimizden geldiğince bilgilendirmektir.Ekteki dosyalarda da göreceğiniz gibi 1163 sayılı kooperatifler yasasına göre 634 sayılı kat malikleri yönetiminin oluşturulabilmesi için 4/5 çoğunluğunun(1938 kişi olması ) zorunlu olduğu halde bu kişiler işletme kooperatifine sadece 19 kat maliğinin katılımıyla oluşan kat malikleri toplantısında kendi kendilerini yetkilendirmişlerdir. Ekte yayınlamış olduğumuz bilirkişi raporunda da göreceğiniz gibi Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi bugüne kadarki faaliyetlerinde yasa dışı hiçbir davranışın içerisinde bulunmamıştır. İşletme Kooperatifinin tüzel bir kişiliğe sahip olduğu için mutlaka Gümrük ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyma zorunluluğu vardır.Kat Maliklerince 1938 kişinin yetkilendirmediği sürece ortak mallarımızın yönetimi konusunda herhangi bir tasarrufta bulunması söz konusu değildir. Yetkilendirilmeden yaptığı her işlem suç niteliğindedir.Amacımız hiçbir üyemizin bu konuda mağduriyet yaşamamasıdır. Bizlerin yaptığı işlerle ilgili eksik kaldığımızı düşündüğünüz bir husus varsa bu konuda bizleri bilgilendirmenizi rica ederiz.

Bilirkişi Raporu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Değerli Üyelerimiz
29 Haziran 2014 tarihinde yönetimimize göstermiş olduğunuz güven ve vermiş olduğunuz sorumluluğun bilincinde olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ;Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İşletme Kooperatifi hakkında yapmış olduğu inceleme tutanakları bakanlık tarafından yönetimimize gönderilmiştir.(5 sayfa) Ocak 2015 sonuna kadar soruşturma raporunun tamamı tüm üyelerimize posta ile gönderilecek ve internet sitemizde yayınlanacaktır.Raporda görüleceği gibi İşletme Kooperatifinin yapmış olduğu eylemler suç kapsamı içinde olup, bugüne kadar yapmış olduğumuz mücadelenin haklılığını kanıtlamaktadır. Ayrıca gerekli mercilere başvurularak kooperatif yönetici ve denetçilerinin yasalar nezdinde ceza ve tazminat davaları açılacaktır. Sizlerin desteği ve yönetim kurulumuzun azmi ile en kısa sürede istenilen sonuca ulaşılacaktır.Konu bilgi ve değerlemelerinize sunulur.
Saygılarımızla
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Değerli Üyelerimiz
Bimeyko Toplu Yapı Yönetiminde bir önceki yıl görev alan yönetim kurulumuz için taş satıyorlar, odun satıyorlar , yönetim kurulunun yaptığı işler denetlenemiyor onun için yasal bir kooperatife ihtiyaç var, işletme kooperatifini onun için kurduk deseler de yönetim kurulumuz hakkında açmış oldukları görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçuyla itham ederek Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu araştırma neticesinde (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar)aşağıdadır. Sizlerin özellikle 7.bölümü okumanızı rica ederiz. Bunu kendileri de bilmesine rağmen bile bile sizlere yanlış bilgilendirme yapmaktadırlar. Bunu sizlerin takdirini bırakıyoruz. Saygılarımızla
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı kararı

Değerli Üyelerimiz
Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi olarak Site işletme kooperatifi yetkilllerine açılan davalara ait dilekçeler pdf formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
PTT ile ilgili açılan davanın ilk duruşması
PTT Hesabımızdan çekilen paralarla ilgili
Ortak mallara yapılan haksız fiille ilgili

Sayın Malikler
Uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız bir çalışmayı sonlandırdık.Tapu idaresi ile görüşerek Yönetim Planımızın tescili konusunda görüşlerini aldık.Daha önce noterde düzenlenen vekaletname istenmekte idi.Son görüşmede ise maliklerce ekte gönderdiğimiz yetki belgesinin imzalanmasının yeterli olduğu noterlikçe düzenlenmesinin gerekli olmadığı bildirilmiştir.
Yetki belgelerinin toplu olarak bir liste halinde noterlikçe onayından sonra tapuya verilecektir. Her ihtilafta karşımıza çıkan ve 634 sayılı KMK hükümlerinden olan Yönetim Planımızın bu şekilde tescil edilmesi ve ihtilafların giderilmesi sitemiz için önem kazanmaktadır. Bu nedenle buradaki yetki belgesini malik olduğunuz arsanın ada ve parsel numarasını ilgili yere yazarak ve her parsel için ayrı bir yetki belgesi düzenleyip imzalayarak (Noter onayı gerekli değildir) topluca adresimize göndermenizi rica ediyoruz.
Yönetim Planına yandaki menüden ulaşabilirsiniz.
Adres:Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi P.K.18 (Yılmaz Gülses) Çandarlı Mahallesi Dikili-35985 İzmir
Not:Güvenlik gerekçesi ile maliklerimizden Yılmaz Gülses'e ait posta kutusu adresi kullanılmıştır.
Yetki Belgesi için tıklayın.

Değerli Bimeyko Malikleri
Posta çeki hesabımızdaki sorunları giderdik bundan böyle daha düşük ücretli bu hesabımızı da kullanabilirsiniz.

Değerli Bimeyko Malikleri Ve Konuçta yaşayanlar Bir yıldan uzun süredir emek harcayarak ve Bimeyko Eğitim Sanat Spor Turizm Derneğinin maddi gücüyle Bimeyko Sahilimize 24 Temmuz 2014 günü Mavi Bayrağımızı kazandırdık.İlgili habere Besst-Dersayfasından ulaşabilirsiniz.

Değerli Üyelerimiz
Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi üyelerinin Dikili PTT Bank hesabına yatırdıkları katkı paylarını haksız bir şekilde çeken kişiler hakkında Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No:2014/747 olan bilirkişi raporunda haklarında açılan davanın belgesidir.Bu değerlendirmeyi sizlerin takdirine bırakıyoruz.

Bilirkişi Raporu
Değerli Maliklerimiz
Sizin de bildiğiniz ve takdir edeceğiniz gibi amacımıza ulaşmak ve hak ettiğimiz huzura kavuşmak için yaptığımız eylem planında aşağıda gösterilen nedenlerden dolayı giderlere katkı paylarınızın ve kullanma suyu bedellerinizin en kısa zamanda Çandarlı Ziraat Bankası Şubesi Şube Kodu: 2514 Hesap No: 672166085001 nolu Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi hesabına yatırmanızı önemle rica ederiz.
1)Sosyal Tesis ve idari binamızın emlak vergileri 15.842,43 TL ödenmiş olup Makbuz1 ve Makbuz2 tıklayın
2)Su patlaklarının biran önce yapılması
3)Çalışan 2 personelimizin maaş ve SGK primlerinin yatırılması
4)İşten çıkarılan 1 personelimizin kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi
5)Ana arterlerin bakım ve onarımının yapılması
6)Su kuyularının elektrik giderlerinin ödenmesi ve bakımlarının yapılması
7)Genel Giderlerin karşılanması(telefon ,benzin ,kırtasiye giderleri,büro malzemelerinin bakım ve onarımının yapılması vs.)
Saygılarımızla
Not: Yönetim binamızda bulunan bilgisayarımız ,evrak ve belgelerimiz İşletme Kooperatifi tarafından gasp edildiğinden su saati ile ilgili endeks okuma imkanımız yoktur. Bu nedenle biz yönetim olarak hukuk dışına çıkmamayı özen gösteriyoruz. Üyelerimizden geçen yıl yatırdıkları su parası kadar avansı banka hesabına yatırmalarını önemle rica ederiz. Hesaplamalar daha sonra yapılacak ve düzeltilecektir.

Ödemeleriniz için banka hesabı değişmiş olup aşağıya yazılmıştır. Bundan böyle sadece bu hesap kullanılacaktır. Para yatıran sayın maliklerin Ad, Soyad yanında Ada ve Parsel numaralarını ve katılım payı / Su abone / Su bedeli şeklinde açıklamalar kısmına yazdırmaları isim benzerlikleri nedeniyle karışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir.
EFT Havalelerde artık IBAN numarası kullanılacaktır.

Ziraat Bankası Çandarlı Şubesinde
Hesap İsmi..............:Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi
Şube Kodu...............:2514
Hesap No.................:67216608-5001
IBAN Numarası : TR640001002514672166085001

Sayın Malik,
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2015 günü saat 13:00'de Sosyal Tesiste yapılmıştır.
Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenmiş olup Duyurular kısmında açıklanmıştır.

MEDENİ KANUNA DAİR YASALLIĞIMIZLA İLGİLİ KANUN MADDELERİ AŞAĞIDA ÇIKARTILMIŞTIR.

Kmk 34 madde: kat malikleri gayrimenkul un yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazsa. O gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince kat maliklerinin birinin müracaatı üzerine ve mümkünse ve diğerleri de dinlendikten sonra bir yönetici atanır. Bu yönetici ayrıca kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Kmk 73 madde : yönetim planında toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar bu kurulun görevini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir. Bu taktirde yönetim planında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir ve geçici yönetimin süresi toplu yapı yönetim kurulu oluşuncaya kadardır.

KMK 9 MADDE: KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLAR, MEDENİ KANUN VE İLGİLİ DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KARARA BAĞLANIR.

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukukta buna PAYLI MÜLKİYET DENİR

Madde 688: paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.

Başka türlü belirlenmedikçe paylar eşit sayılır.

Madde 689: Paydaşlar paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğini ve değerinin korunması için ve zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek.

Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhal alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak.

MADDE 690: paydaşlardan her biri olağan yönetim işleri yapmaya, paydaşlar çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetki ile ilgili farklı düzenlemeler getirebilir.

KONUYU AÇAYIM EMLAK VERGİLERİNİN ÖDENMESİ YOLLARIN YAPILMASI SU KUYULARININ ÇALIŞMASI İÇİN ORTAKLARDAN BİRİ VEYA BİRKAÇI ARAYA GELEREK BU MASRAFLARI YAPABİLİR SONRADA ORTAKLARDAN BUNLARI TALEP EDEBİLİR …

MADDE 691: bu madde özetle : olağan yönetim sınırlarını aşan paylı malın değerinin korunması için gerekli bakım ve onarım işlerinde çoğunluk aranır. Gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan kayyım atanabilir.

MADDE 695: yararlanma kullanma ve yönetime ilişkin konularda sonradan paydaş olan veya pay üzerinde ayni hak kazananları bağlaması için TAPU KÜTÜGÜNE şerh edilmesi gerekir.

KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN paylı mülkiyet üzerinde hiçbir yasal hakkı yoktur ve tapuda üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü bulunmamaktadır.

SONUÇ: KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA VE MEDENİ HUKUKA GÖRE HUKUKSUZLUK SÖZ KONUSU DEGİLDİR AMA HUZURSUZLUK SÖZ KONUSUDUR.SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN YETKİSİZLİĞİ HAKKINDAKİ KANUN MADDELERİ

Site işletme kooperatifleri mülkiyeti devredilmemiş gayrimenkulleri var ise bunları işletme görevini yüklenebilir , kat malikleri kuruluna katılabilir sahibi olduğu bağımsız bölüm kadar oy hakkı vardır.

Site işletme kooperatifi bir sözleşme veya işletme kooperatifi ortaklar kurulu kararı ile yönetime talip olamaz. Kooperatifin yönetimi üstlenebilmesi için KAT MALİKLERİ KURULUNCA SEÇİLMESİ GEREKİR.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve ek 5711 sayılı kanun madde :69 da ortaklar kurulunun 4/5 oranı istemektedir.

Sanayi ve ticaret bakanlığı

1163 sayılı kooperatifler kanununa dair tebliğ

Tebliğ no: 2004/ 1

Resmi gazete tarih: 22/10/2004

Resmi gazete No: 25621

2 cimadde:İşletme kooperatifine dönüşen konut (arsa) yapı kooperatifinin ana sözleşmesi hükümleri kapsamında 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmesi mümkün olabilecektir.

Yani anlaşılacağı üzere hep karşımıza 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda istenen KAT MALİKLERİ KURULUNUN 4/5 ORANI ÇIKIYOR..


1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUN 86 MADDESİ UYARINCA TEBLİĞ 0LUNUR.

Ticaret bakanlığı benim koyduğum kurallara uyun diyor .

86 maddeye aykırı davranmak görevi kötüye kullanma suçudur. Ve kooperatifler kanunun madde 62 : işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi yargılanırlar diyor.

SİTE İŞLETME KOPERATİFİNİN ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDELER

6-madde: 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenir (okuyun)

EVET KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE YETKİ VERİLİR YANİ 2422 ÜYENİN 4/5 YANİ 1.938 ÜYENİN BİR ARAYA GELEREK KOOPERATİFE YETKİ VERİLMESİ GEREKİR.

2 ci bendi: mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerini 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre işletir. Kiraya verebilir bakım ve onarım yapar.

KOOPERATİFİN MÜLKİYETİNDE BÖYLE BİR EMLAK YOKTUR……

BU NEDENLE KOOPERATİFİN TOPLU YAPIYI YÖNETECEK HUKUKİ BİR DAYANAGI VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLEMLER YASAL DEGİLDİR.

KOOPERATİFLER GENEL OLARAK VERGİ MÜKELLEFİDİRLER ( NAKLİYE VE TÜKETİM HARİÇ)

SAYGILARIMIZLA30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Çandarlı Belediyesi kapanmıştır. Bu nedenle emlak vergisi Dikili belediyesine ödenecektir.Belediyenin internet sitesi;
http://www.izmir-dikili.bel.tr
Ödemelerinizi site üzerinden yapabileceğiniz gibi aşağıdaki hesaplara gönderebilir, telefon ile bilgi alabilirsiniz. Dikili Belediyesi Posta Çeki: 233234
Halk Bankası IBAN NUMARASI:TR050001200972200007000001
Tel: 0232. 671 40 20 – 0232. 671 40 56 – 0232.671 29 82

Sayın bimeyko malikleri, bugün bimeyko tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir gurup 15 kişi kadar işletme kooperatifi yöneticisi ve ortağı öğlen saatlerinde yönetim binamıza girerek çalışmakta olan bir bayan memurumuzu rahatsız etmişler, demir kapıların kilitlerini değiştirmişlerdir. Memurumuz bilgisayarı kapatmış ancak özel bilgilerinizin olduğu bu bilgisayarı çalıştırarak bilgilere erişmişlerdir. bu durumu da bir tutanakla tesbit etmişlerdir. Yönetim ve denetim kurulu olarak haber alır almaz yönetim binamıza gittik. Jandarmayı davet ettik. Açılan davalara rağmen işletme kooperatifi yöneticilerinin yapmış olduklar tecavüzü belgeledik ve suç duyurusunda bulunduk. Sinsi bir şekilde bayram tatilini fırsat sayarak bu tecavüzü gerçekleştirmeleri ve adaletçe verilecek kararı beklememeleri aynı zamanda mahkemeye de bir saygısızlıktır. Biz herşeye rağmen adalete olan inancımızla hakkımızı savunacağız. Şu an yönetim binası anahtarı kooperatif yetkililerinin elindedir, memurumuzun çalışmasına müsaade etmemektedirler, karar defteri, dosyalar yazışmalar harcama faturaları gibi belgeler ve özel bilgileriniz onların elindedir. Hepinizin şikayet hakkı vardır ve Türkiyenin neresinde olursanız olun bu hakkı kullanabilirsiniz. Denetim kurulu üyeniz olarak keyfiyeti bilgilerinize sunarım.

Sayın Malikler yönetim binasında 80 metre (20 metrelik 4 adet), 845 adadaki yeşil alan içerisinde bulunan yangın dolabında 100 metre(20 metrelik 5 adet) yangın hortumu bulunmaktadır.Herhangi bir yangın tehlikesinde bu bölgelerde yangın hortumlarına ulaşabilirsiniz.

Sayın Malikler , Besst-Der hakkındaki şikayetler ve dava sonucu derneğin sitesinden okunabilir. Okumak için tıklayınız.

Sayın Arsa ve ev Malikleri lütfen bilgilerinizi yandaki bölmede bulunan Malik Bilgilerini Gir linkine tıklayarak girin. Sağlıklı bir veritabanı oluşturmak zorundayız. Ayrıca bilgilerinizde değişiklik oldukça yeniden girin.

Facebook'ta Bimeyko gurubu sizleri bekliyor. Haberleşin, yorumlarınızı ve güzel anılarınızı paylaşın.Yönlenmek için tıklayın
Veritabanımızda 701 maliğimizin e-mail adresi vardır. Kanunen mail adresleri iletişim adresi olarak kullanılabilmektedir. Son genel kurul kararları mail adresi olanlara elektronik ortamda gönderilmiş ve takriben 560,80 TL. tasarruf edilmiştir.
Gelişmelerden daha çabuk haberdar olabilmek için mail adreslerinizi lütfen bize bildiriniz. Bu yolla bütçemize de büyük bir katkı sağlayacaksınız.
Mail adreslerinizi malik bilgilerini gir linkini tıklayarak bildirebilirsiniz.


Tarih : 25 Mayıs 2016 Çarşamba
Ziyaret Sayısı : 2523

*İdare Girişi*