bimeyko
Denizden görünüm
Hoş Geldiniz!

Bugün : 23 Eylül 2023 Cumartesi


Genel Kurul Kararları
Nakit Akış Tablosu
Ana Sayfa
Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Çalışmalar
Galeri
Yetki Belgesi ve Yönetim Planı
Bimeyko Vaziyet Planı
2004 Yılı Yönetim Planı

Bimeyko Numarataj Bilgileri
Personel Mesai Saatler ve İletişim
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Telefon Numaraları
E-Posta
Havale Hesapları
Posta adresi
Karayolu Ulaşımı

İşletme Planı
Ortak Alanların Emlak Vergisi
Haberler

Denetim Kurulu Raporu
İnşaat Yasağı
Kütüphane
İmar İzni Alma ve İnşaat Yapımı
Tapu İşlemleri
Kanun No : 5711
Sorulara Cevaplar
BORÇ SORGULAMASI
Ticaret İl Müdürlüğü
İZSU
BTYY Kuruluşu
Mavi Bayrak Çalışmaları
Bimeyko Tarihi
Parsel Sorgulama

Deniz Aracı İlanları
Minibüs Saatleri
Satmak İsteyenler
Almak İsteyenler


Mesaj Oku
Mesaj Yaz
Malik Bilgilerini Gir

 
İNŞAAT YAPIMI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
1) Kadastro Müdürlüğünden Aplikasyon Krokisi -Çap- belgesi alınacaktır.( Tapu belgesi ile başvurularak )
2) Aplikasyon Krokisi ve Tapu Belgesi eklenerek belediyeden İmar Durumu istenecektir.
3) Alınacak olan imar durumu ile birlikte Mimarlık Bürosuna başvurularak proje yapılacaktır.
4) Oluşturulan proje belediyeye sunularak İnşaat Ruhsatı alınacaktır.
5) Ruhsatı takiben;
a) Elektrik İdaresinden Şantiye Elektriği bağlama izni alınacaktır.
b) Bimeyko Toplu Yapı Yönetimi kararı doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan inşaatlara su bağlanmayacaktır.
6) İnşaat süresince yapılacak işler ve alınacak onaylara ilgili belediyesince yön verilecektir.
Not:
1-Bu işlemlerde söz konusu olunan belediye Dikili Belediyesidir.
2-İnşaat Ruhsatı süresi 5 yıl olup, bu sürenin aşımında gerekli ruhsat işlemleri tekrar yenilenir.

BİMEYKODA İNŞAAT YAPIMI ŞARTLARI
Büyükşehir Belediyesi oluşumundan sonra ; geçerli olan imar yönetmeliğine göre;
a) Bölgemizde yapılanma oranı T.A.K.S = %15 ...K.A.K.S =%30 olup; ( Arsa alanının en çok %15 kadarına bina oturtulacaktır.Toplam inşaat alanı arsa alanının % 30 'u kadar olabilecektir.)
b)Bodrum Kat ve Çatı Yapımı ile ilgili ayrıntılar belediyenin imar bürosunca belirlenmektedir.
c) Arsanın plan kote ve su basman seviyesi yine belediyenin imar müdürlüğünce belirlenmektedir.
d) Bina yaklaşımı ön yola en az 5 metre ,yan parseller ve arka parseller en az 3 metre olabilmektedir.
e)Otopark yapımı parsel bünyesinde zorunlu olup , bina yaklaşım mesafesine giremeyecektir. ( 5 metrelik yol mesafesi ile 3 metrelik yan ve arka mesafelerde yapılamayacaktır. )
f) İnşaatla ilgili ödenecek harçlar proje tasdikinde ilgili belediyesince tahakkuk ettirilmektedir.Tarih : 17 Mart 2021 Çarşamba
Ziyaret Sayısı : 20364