bimeyko
Denizden görünüm
Hoş Geldiniz!

Bugün : 23 Eylül 2023 Cumartesi


Genel Kurul Kararları
Nakit Akış Tablosu
Ana Sayfa
Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Çalışmalar
Galeri
Yetki Belgesi ve Yönetim Planı
Bimeyko Vaziyet Planı
2004 Yılı Yönetim Planı

Bimeyko Numarataj Bilgileri
Personel Mesai Saatler ve İletişim
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Telefon Numaraları
E-Posta
Havale Hesapları
Posta adresi
Karayolu Ulaşımı

İşletme Planı
Ortak Alanların Emlak Vergisi
Haberler

Denetim Kurulu Raporu
İnşaat Yasağı
Kütüphane
İmar İzni Alma ve İnşaat Yapımı
Tapu İşlemleri
Kanun No : 5711
Sorulara Cevaplar
BORÇ SORGULAMASI
Ticaret İl Müdürlüğü
İZSU
BTYY Kuruluşu
Mavi Bayrak Çalışmaları
Bimeyko Tarihi
Parsel Sorgulama

Deniz Aracı İlanları
Minibüs Saatleri
Satmak İsteyenler
Almak İsteyenler


Mesaj Oku
Mesaj Yaz
Malik Bilgilerini Gir

 

Cevaplar için göndereceğiniz sorulardan faydalanacağız.Soru 1- Toplu Yapı Yönetiminiz yasal mıdır?Cevap : Toplu Yapı Yönetiminin seçimi ve görevlendirilmesi
tasfiyesi bitmek üzere olan kooperatifin 06.04.2008
tarihinde
genel kurulunda ortaklarca alınan karar gereğince olmuştur. Bu
nedenle maliklerin verdiği bir karardır ve yasaldır. Zaten 5711 sayılı kanun da
ortak yapılar (Tarifi Md.66) için bir yönetim (Md.71) öngörmektedir. Şayet bir
yönetim oluşturulmazsa kanunen bir boşluk oluşacağı gerçektir.Soru 2 – Yönetim planının tapuya tescili yapıldı mı?Cevap : Yandaki sekmelerde site yönetim planı mevcuttur.
Planın tescili için (Md.70) Dikili Tapu Sicil müdürlüğü bizden maliklerin 4/5
inin onayını (takriben 2000 kişi) istedi. Onay işlemi vekaleten yapılacaktır.
Maliklerin adreslerinin tespiti çalışmalarımız devam ediyor. Yakında
kooperatiften bir yazı alacaksınız bu konuda. Malikler gerekli alakayı gösterir
inşallah. Planın tescili istenen bir durumdur. Ancak plan tescil edilemese bile
genel kurallara göre ortak yapının idaresi mümkündür. Tapu müdürünün söylediği şey
tam olarak “ Kooperatif yönetimi bile üyelerinin adreslerinin ancak %35 ini
bilir sizin bütün üyelere ulaşmanız imkansızdır. Bu nedenle siz zaten kanuni
alt yapıyı hazırlamışsınız, ortak yapınızı yönetim planı olmadan da
yönetebilirsiniz.” şeklindedir.Soru 3 – Genel giderlere sadece ev sahipleri katılsın arsa
malikleri niye aidat ödesin?Cevap : Ortak yerlere arsa malikleri de sahiptir ve bunların
onarımı, bakımı, vergileri vardır. Sadece Sosyal Tesis yılda yaklaşık olarak
10.000 TL tutmaktadır. Su altyapısı da bakım ve onarım gerektiriyor ve yeni
kuyular açılmazsa orası kerbelaya döner. Aidat arsa malikleri için 10 ve ev
malikleri için 25 TLdir. Üstelik verecekleri bu aidatlar ile arsaları
değerlenmektedir. Yoksa defteri kapatalım. Her şey bakımsızlıktan çöksün ve
orası sadece vergi ve ceza getiren bir yer haline gelsin. Bunu sadece ev
maliklerine yıkmak insafsızlıktır. Üstelik hiçbir malik ben ortak yerlerden
faydalanmıyorum diyerek giderlere katılmaktan imtina edemez.(Md.72)Soru 4 – Ne gibi hazırlıklar yaptınız?Cevap : Öncelikle görev alanımızı 4 e ayırarak ;Su alt yapısı, Sosyal tesis ve çevresi, Muhasebe işleri,
Yazı işleri görev bölümü yaptık.Kanuni defterleri (Karar defteri, İşletme defteri) notere
onaylattık.Dikili Vergi Dairesinden vergi numarası aldık.Bankada yönetim adına kurumsal hesap açtık.İnternet sitesi kurduk.Posta çeki hesabı için son aşamaya gelindi.Tarih : 26 Mart 2016 Cumartesi
Ziyaret Sayısı : 8532